Thi công lắp đặt cửa mỹ thuật nhà chú Tư Hùng - 79 Phạm Ngọc Thạch,Bà Rịa-Vũng Tàu 

Video lắp đặt cửa mỹ thuật tại Vũng Tàu  và một số hình ảnh sau khi hoàn thành 

 

Thi công lắp đặt cửa mỹ thuật nhà chú Tư Hùng

Thi công lắp đặt cửa mỹ thuật nhà chú Tư Hùng -2

Thi công lắp đặt cửa mỹ thuật nhà chú Tư Hùng -3

Thi công lắp đặt cửa mỹ thuật nhà chú Tư Hùng -4

Thi công lắp đặt cửa mỹ thuật nhà chú Tư Hùng -5

Thi công lắp đặt cửa mỹ thuật nhà chú Tư Hùng 6

Thi công lắp đặt cửa mỹ thuật nhà chú Tư Hùng -7

Thi công lắp đặt cửa mỹ thuật nhà chú Tư Hùng -8


CƠ KHÍ XÂY DỰNG VŨ KHANH

168 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8 ,TP Vũng Tàu - Việt Nam
Điện thoại: 0908 343 317 - 0908 78 75 76
Hotline: 0908 343 317 - 0908 78 75 76
E-mail: info@cokhixaydungvukhanh.com