Khung Bảo vệ

Không chỉ là “đôi mắt” của ngôi nhà, cửa sổ còn là nơi giao tiếp giữa ngôi nhà với bên ngoài. Do đó, cách sắp xếp và trang trí cửa sổ , khung bảo vệ ,  có vai trò rất quan trọng trong việc tôn vẻ đẹp cho toàn bộ ngôi nhà.